تبلیغات
وبلاگ جوان و ازدواج - سیماى خانواده و احكام آن در اسلام
سیماى خانواده و احكام آن در اسلام


تشكیل زندگى زناشوئى و تمایل بهم‏زیستى زن و مرد غریزه و كششى است كه خداوند در تمام افراد بشر قرار داده است‏به این معنى كه غریزه و علاقه به جنس مخالف چنانكه در جنس ذكور است، در جنس اناث نیز وجود دارد، بلكه طبق روایات و كارشناسى ائمه اطهارعلیهم السلام در جنس اناث شدیدتر است.
اصبغ بن نباته مى‏گوید: حضرت على‏علیه السلام مى‏فرمود: خداوند شهوت را ده جزء آفرید و نه جزء آن را در زنها و یك جزء آن را در مردان قرار داده و اگر نه این بود كه خداوند به اندازه اجزاء شهوت آنها در آنان حیاء قرار داده است، براى هر مردى نه زن; خود را به او مرتبط مى‏ساخت (1) . رمز و حكمت وجود این غریزه در انسان گذشته از آن كه منشا توالد و تكثر نسل است و از این طریق نسل بشر امتداد مى‏یابد، علت محدثه زندگى مشترك و مبقیه آن هم خواهد بود یعنى اگر زن و مرد فاقد غریزه جنسى و تمایل به جنس مخالف بودند، قطعا تن زیربار ازدواج و پى‏آمدهاى آن نمى‏دادند و نسل بشر متكثر نمى‏شد پس غریزه بهانه ازدواج و تشكیل زندگى مشترك است و براى این كه در ازدواج افراد انسانى اهداف عالیه‏اى در نظر است، خداوند گذشته از جعل غریزه كه موجب تجاذب است، مودت و رحمت را هم مزید بر علت قرار داده است.